Firemní teambuildingy s djembe

Drumcircles a využití bubnovacích technik v rámci teambuildingu

Cítění a sdílení rytmu je vrozená schopnost, která je společná všem lidem bez rozdílu pohlaví, vzdělání či sociálního zázemí. Rytmus, i když si to ani neuvědomujeme nás provází od narození a i před ním (tlukot srdce matky a její dech jsou také v určitém rytmu) a je spojen s řadou každodenních aktivit. Společné prožívání rytmu je jedna z nejpřirozenějších forem komunikace. Tyto skutečnosti neušli ani organizátorům teambuildingových a coachingových agentur a tzv. drumcicles se staly doslova hitem při budování týmů v posledních letech.

Ve vývoji teambuildingových aktivit v USA a západní Evropě v posledních několika letech znamenalo objevení společného bubnování velký zvrat. Tyto techniky začaly velmi rychle nahrazovat klasické outdorové techniky. Proč? Na společném bubnování se dají velice snadno a názorně předvádět modelové situace, které úzce souvisí se spoluprací na pracovišti a společné hraní je pro většinu účastníků příjemné a aktivizující.

Jan Vorlíček – lektor drumcircles

Jan Vorlíček se zabývá hrou na perkusní nástroje od roku 1995. Působil a působí jako hudebník. v několika pražských projektech. Prodělal řadu workshopů hry na bubny v Evropě i v Africe. Spolupracuje s několika hráči a lektory hry na bubny z Afriky a Německa. Bubnováním v rámci teambuildingových aktivit se zabývá od roku 2002. V současné době disponuje zhruba dvaceti technikami společného bubnování, které mají přímou a jasně dokazatelnou souvislost s budováním a rozvojem pracovních skupin.

Hlavní oblasti bubnování využívané při budování teamu

Rozvoj komunikačních schopností (8 až 20 osob)

Společné bubnování je jedna z nejstarších forem nonverbální komunikace, při které fungují velmi podobná pravidla jako v běžném rozhovoru. Účastníci komunikačně zaměřeného kurzu si vyzkouší naslouchat ostatním, ale i dokázat říct na buben ve správnou chvíli to pravé (načasování). Pozitivem je také uvolnění atmosféry v týmu a samozřejmě naladění se na společný rytmus. Nedílnou součástí je i vedení skupiny při hraní (leadership) a rozdělení jednotlivých rolí ve skupině.

Pro kvalitní drumcircle zaměřený na komunikační techniky je ideální vyčlenit jednu až dvě hodiny, ale může se připravit až dvoudenní propracovaný workshop pro skupiny 8 až 20 osob.

Velké drumcircles (skupiny 20 až několik stovek lidí)

Tato technika se využívá hlavně pro silný společný zážitek i velké skupiny lidí (tzv. teamspirit). Jde o půlhodinový až hodinový program, kde je hlavním cílem zaktivizovat a naladit účastníky společných akcí (konference, setkání, apod.). Využívá se často pro vyvolání aktivní atmosféry ve skupině – bubnování má velmi dobré účinky pro probuzení mozkové činnosti a zlepšení koncentrace.

Bubnování pro školy

Program pro 1. stupeň základních škol seznamuje hravou formou děti se vznikem a funkcí bubnů a jiných hudebních nástrojů. Děti si vyzkouší rytmické hry a společně si zabubnují na africké bubny. Časová dotace tohoto programu je 45 minut.

Program pro 2. stupeň základních škol zavede žáky do podmanivého světa rytmů. Děti se seznámí se základní technikou hry na africké bubny a naučí se jednoduché rytmy, které si vyzkouší ve skupinovém bubnování.

Časová dotace tohoto programu je 45 minut.

Program pro učitele je zaměřen na zážitek společného rytmu. Na základě jednoduchých rytmů si učitelé vyzkouší novou aktivitu, která je propojí a pozitivně naladí. Pro tento typ rytmicky komunikačního kurzu jsme obdrželi akreditaci MŠMT.
Časová dotace tohoto programu je 60 až 90 minut.

Akreditace

O tom, že mnou vytvořený a prezentovaný teambuilding má opravdový efekt a praktické využití pro pracovní skupiny svědčí i to, že program pro rozvoj komunikačních schopností a budování týmu získal akreditaci MŠMT číslo 3898/2006-25-81.

Reference

  • Vodafone: 20 skupin 15 manažerů
  • Coca-cola: drumcircles v rámci propagace nápoje Fanta
  • Poštovní banka: 20 skupin po 10 účastnících, speciální kurzy v rámci zvýšení komunikačních dovedností
  • MERCK: 15 skupin po 10 účastnících, kurz komunikační dovednosti
  • Pricewaterhouse Coopers: komunikační dovednosti
  • Slovenský Plynárenský Priemysel: komunikační dovednosti
  • RWE – Jihomoravská plynárenská  komunikační dovednosti
  • KRAFT – kurz zaměřený pro komunikaci, topmanagement firmy
  • Exxonmobil – komunikační dovednosti- 2 skupiny
  • ING – spolupráce v teamu, skupina všech ředitelů firmy